main_pic
Klik op een van deze onderstaande symbolen ....
     
De cirkel geeft informatie over de mogelijkheid inzake droog- of nat reinigen.
De letter in de cirkel specificeert welke oplosmiddelen mogen gebruikt worden. 
Klik op een symbool hieronder voor meer specifieke informatie..
Professionele reiniging in tetrachloroethene en alle oplosmiddelen geregistreerd voor het F-symbool Professionele reiniging in koolwaterstof . (distillatietemperatuur tussen 150°C en 210°C, flashpunt tussen 38°C en 70°C). De lijn onder het symbool doelt op een gematigd, zacht proces met beperkte machinale actie, minder vochtgehalte van het oplosmiddel of een gematigde reiniging en/of droogtemperatuur of combinaties ervan Professionele reiniging
in tetrachloroethene en alle oplosmiddelen geregistreerd voor het F-symbool. De dubbele lijn onder het symbool doelt op een zeer mild was en/of droogproces Dit symbool is een Ginetex symbool, maar is niet opgenomen in ISO 3758
Professionele reiniging in koolwaterstof . (distillatietemperatuur tussen 150°C en 210°C, flashpunt tussen 38°C en 70°C).
 
Professionele reiniging in koolwaterstof . (distillatietemperatuur tussen 150°C en 210°C, flashpunt tussen 38°C en 70°C). De lijn onder het symbool doelt op een gematigd, zacht proces met beperkte machinale actie, minder vochtgehalte van het oplosmiddel of een gematigde reiniging en/of droogtemperatuur of combinaties ervan
 
normaal professioneel
natreinigingsproces 
zacht professioneel
natreinigingsproces 
zeer zacht professioneel
natreinigingsproces 
geen professioneel
natreinigingsproces 
geen natreinigingsproces