main_pic

Waarom symbolen?


De was-etiketjes met symbooltjes vergemakkelijken de communicatie over taalgrenzen heen en geven in een oogopslag weer hoe je kleding best kan onderhouden. En iedereen wil zijn of haar product zo lang mogelijk mooi houden. Een goede etikettering is een synoniem van kwaliteit!

Meer

Over ons


ETITEX - is een nationale vereniging voor textiel etikettering, zonder winstoogmerk, en lid van GINETEX (Groupement international d 'etiquetage pour l'entretien des textiles) Onze taak is het bevorderen van een mondiaal systeem voor het onderhoud van textielwaren gebaseerd op beschermde symbolen..

Meer

Etiketten


Etiketten bestaan in alle vormen en kleuren, en zijn bedoeld om bepaalde informatie mee te geven. Maar deze informatie mag niet foutief of misleidend zijn. Daarom moeten ze voldoen aan wetgevingen die verschillen van land tot land. In een textielartikel vind je vaak deze etiketten.

Meer
Waarom beschermde symbolen?

Omdat deze "eenvoudige" symbooltjes gelinkt zijn aan gestandaardiseerde ISO onderhoudsprocessen welke geen eigen interpretaties toelaten. De rij van vijf vormen samen een systeem dat de consument garandeert dat er geen onaanvaardbare schade zal optreden bij de uitvoering van de betreffende onderhoudsprocessen. Door deze bescherming bieden zij taal overschrijdende, eenduidige en klare informatie. Daarom zijn ze internationaal gedeponeerd onder nrs 211.246/211.247 en 492.423 bij de Organisation Mondiale de la Propriete Industrielle (OMPI) te Geneve, en onder nrs 0663741-0663740 -0662822 -0663346 en 0708668 bij het BeNeLux Merkenbureau. Deze merken zijn eveneens opgenomen in de codes van de Internationale Standaard Organisatie ISO en Europese Normen onder de nummers ISO 3758 / EN 23 758 die een clausule bevat waarmee het eigendomsrecht van Ginetex wordt beschermd.

De internationaal eigenaar van deze merken is GINETEX. De rechthouder voor Belgie en Luxemburg is de vzw ETITEX-Ginetex Belgium.Meer info over het gebruik van onze symbolen vind je met de link hieronder.

  Info