main_pic
Stoffouten
De grondstoffen waaruit kleding kan worden vervaardigd, kan men grosso modo indelen in vier categoriën.
Structuur Component Voorbeeld
1-Individueel basis Garens Geweven /gebreide stoffen
2-Basis In matvorm Vezels Vilt, papier, non-woven
3-Continue basis Gesmolten massa Plastiek, metalen, bladen
4-Cellulaire basis Dierlijke of synthetische cellen Huiden, pelsen

De specificaties voor stoffen op basis van garens, kunnen worden opgesplitst in twee categorieën: Eigenschappen en Karakteristieken.

Eigenschappen zijn statische fysische gegevens zoals gewicht/lengte verhoudingen.

Karakteristieken zijn de reacties van de stof op krachten die erop worden uitgeoefend, zoals rek, krimp, elasticiteit.
Het zijn metingen van de fysische of chemische reacties onder invloed van uitwendige dynamische condities.

Een kledingfabrikant is vooral geïnteresseerd in de karakteristieken van de stof.

Alhoewel de karakteristieken gerelateerd zijn aan de eigenschappen, is een eigenschap niet relevant voor een kledingfabrikant, tenzij de eigenschap zeer bepalend is voor de karakteristieken, of de kostprijs, of wanneer de eigenschap zoals gewicht en dikte, een bepalende functie vereisen qua stijl of toepassing. Veel kledingfabrikanten negeren het vermelden van de stofspecificaties op hun bestelbonnen, en gaan er -vaak onterecht -van uit dat de weverij weet waarvoor hun grondstof zal worden gebruikt.
Europese kledingfederaties binnen het voormalige ECLA , hebben daarom een voorstel van lastenboekje opgemaakt waarnaar kledingfabrikanten kunnen verwijzen bij hun stof bestellingen.
In dit boekje worden de specifieke karakteristieken en toleranties aangegeven waaraan "kleding stoffen" moeten voldoen.
Het vermeld ook de fouten en eventuele vergoedingen die er tegenover staan.
Deel 1 behandeld de "zichtbare fouten".
Deel 2 de "verborgen gebreken".
Dit boekje is geen Euratex voorstel of uitgave.